Bendrovės „Mandatum Life“ 2018 m. sausio–kovo mėn. rezultatai

2018 m. sausio–kovo mėn. bendrovės „Mandatum Life“ rezultatas iki atskaitant mokesčius išaugo iki 73 mln. eurų (54). Bendrųjų pajamų suma iki atskaitant mokesčius, atsižvelgiant į rinkos verčių pokyčius, sumažėjo iki -19 mln. eurų (85). Kapitalo grąža sudarė -5,8 proc. (24,3). Pirmojo ketvirčio išlaidų rezultatas siekė 7 mln. eurų (8), o draudimo rizikos rezultatas – 5 mln. eurų (8). Bendrovės „Mandatum Life“ savo sąskaita pasirašytų įmokų suma 2018 m. pirmąjį ketvirtį padidėjo iki 243 mln. eurų (229).

Vertinant pagal rinkos vertes, bendrovės „Mandatum Life“ investicinis turtas kovo pabaigoje sudarė 6,0 mlrd. eurų (6,6), neskaitant 6,9 mlrd. eurų (7,2) vertės turto, dengiančio investicinius techninius atidėjinius. Pagal 2018 m. kovo 31 duomenis investicinio turto, dengiančio bendrovės „Mandatum Life“ pradinius pelno įsipareigojimus, suma sudarė 4,9 mlrd. eurų (5,2) rinkos verte. Investicinio turto, apskaitomo tikrąja verte, grąža 2018 m. sausio–kovo mėn. sudarė -0,7 proc. (2,6). Atskirtąjį portfelį dengiančių investicijų vertė sudarė 1,1 mlrd. eurų (1,1), o atskirtojo portfelio investicinio turto, apskaitomo tikrąja verte, grąža 2018 m. sausio–kovo mėn. buvo -0,7 proc. (0,9).

Pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis visa bendrovės „Mandatum Life“ techninių atidėjinių suma siekė 11,4 mlrd. eurų (11,6). Sumažėjus techninius atidėjinius dengiančio turto rinkos vertei, investicinių techninių atidėjinių suma sumažėjo iki 6,9 mlrd. eurų (7,1). Investiciniai techniniai atidėjiniai sudarė 61 proc. (58) visų techninių atidėjinių sumos. 2018 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje pelno techninių atidėjinių suma buvo lygi 4,5 mlrd. eurų (4,8). Draudimo portfelių su aukšta (4,5 proc. ir 3,5 proc.) technine palūkanų norma apimtys 2018 m. sausio–kovo mėn. sumažėjo 64 mln. eurų iki 2,6 mlrd. eurų.

Reaguodama į mažas palūkanas, „Mandatum Life“ iš viso suformavo 301 mln. eurų (325) papildomų techninių atidėjinių. Į šią sumą nėra įtrauktos su atskirtuoju portfeliu susijusios pozicijos. 2018 m., 2019 m. ir 2020 m. diskonto koeficientas sudaro 0,25 proc., 2021 m. – 2,75 proc. Atskirtojo grupinio pensijų draudimo portfelio techninė palūkanų norma siekia 0,50 proc. 2018 m. pirmąjį ketvirtį techninių atidėjinių suma nebuvo didinama.

Pagrindiniai 2018 m. sausio–kovo mėn. skaičiai

Savo sąskaita pasirašyta įmokų: 243 mln. eurų (229)
Pelnas iki atskaitant mokesčius: 73 mln. eurų (54)
Kapitalo grąža: -5,8 proc. (24,3)
Mokumo rodiklis: 186 proc., taikant laikinąsias priemones (2017 m. gruodžio mėn. – 182 proc.) ir 135 proc. tokių priemonių netaikant (2017 m. gruodžio mėn. – 127 proc.)
Tikrąja verte apskaitomo investicinio turto grąža: -0,7 proc. (2,6), atskirtojo portfelio atveju – -0,7 proc. (0,9)
Vidutinis darbuotojų skaičius: 530 (530)

Visi bendrovės „Mandatum Life“ finansiniai rezultatai skelbiami internete, adresu www.sampo.com/result

Daugiau informacijos gali suteikti:

Petri Niemisvirta, generalinis direktorius – el. p. petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tel. +358 10 516 7200
Jukka Kurki, finansų direktorius – el. p. jukka.kurki@mandatumlife.fi, tel. +358 50 424 6630
Niina Riihelä, rinkodaros ir komunikacijos direktorė – el. p. niina.riihela@mandatumlife.fi, tel. +358 40 728 1548


Similar articles