Bendrovės „Mandatum Life“ 2018 m. pirmojo pusmečio rezultatas

2018 m. sausio – birželio mėn. įmonių grupės „Mandatum Life“ rezultatas iki atskaitant mokesčius sudarė 313 mln. eurų (116). Į šią sumą yra įtrauktas 197 mln. eurų straipsnis, susijęs su bendradarbiavimo sutartimi su banku „Danske“.

Bendrosios pajamos atskaičius mokesčius ir atsižvelgiant į rinkos vertės pokyčius išaugo iki 185 mln. eurų (111). Kapitalo grąža sudarė 25,9 proc. (15,6). Išlaidų rezultatas pirmąjį pusmetį siekė 13 mln. eurų (14), rizikos rezultatas – 10 mln. eurų (15). Dėl puikios apyvartos ir paklausos „Mandatum Life“ savo sąskaita pasirašytų įmokų suma pirmąjį 2018 m. pusmetį išaugo 25 proc. ir sudarė 528 mln. eurų (423).

Vertinant pagal rinkos vertes, bendrovės „Mandatum Life“ investicinio turto suma 2018 m. birželio pabaigoje sudarė 6,1 mlrd. eurų (6,3), neskaitant 7,1 mlrd. eurų (7,1) vertės turto, dengiančio investicinio draudimo techninius atidėjinius. Investicinio turto, dengiančio bendrovės „Mandatum Life“ pradinius pelno įsipareigojimus, suma (skaičiuojant rinkos verte) 2018 m. birželio 30 d. sudarė 5,0 mlrd. eurų (5,2). Tikrąja verte apskaitomo investicinio turto grąža 2018 m. sausio–birželio mėn. laikotarpį siekė 0,4 proc. (4,6). Atskirtąjį portfelį dengiančių investicijų vertė sudarė 1,1 mlrd. eurų (1,1), o atskirtojo portfelio investicinio turto grąža tikrąja verte 2018 m. sausį–birželį buvo -0,5 proc. (0,9).

2018 m. birželio 30 d. bendrovės „Mandatum Life“ visų techninių atidėjinių suma sudarė 11,5 mlrd. eurų (11,6). Investicinio draudimo techninių atidėjinių suma buvo 7,1 mlrd. eurų (7,1). Investicinio draudimo techniniai atidėjiniai sudarė 61 proc. (61) visų techninių atidėjinių. Pirmojo 2018 m. pusmečio pabaigoje pelno techninių atidėjinių suma siekė 4,4 mlrd. eurų (4,6). Draudimo portfelių su didele technine palūkanų norma (4,5 ir 3,5 proc.) suma 2018 m. sausį–birželį sumažėjo 118 mln. eurų ir sudarė 2,5 mlrd. eurų.

Apskritai, reaguodama į mažas palūkanas, „Mandatum Life“ suformavo 284 mln. eurų (325) papildomų techninių atidėjinių. Į šią sumą nėra įtraukti su atskirtuoju portfeliu susiję straipsniai. 2018 m., 2019 m. ir 2020 m. diskonto koeficientas yra 0,25 proc. 2021 m. diskonto koeficientas antrąjį 2018 m. ketvirtį buvo sumažintas 0,25 proc. punkto iki 2,50 proc. Atskirtojo grupinio pensijų draudimo portfelio techninė palūkanų norma sudaro 0,50 proc.

Pagrindiniai 2018 m. sausio–birželio mėn. skaičiai

Savo sąskaita pasirašytų įmokų – 528 mln. eurų (423)
Pelnas iki atskaitant mokesčius – 313 mln. eurų (116)
Kapitalo grąža – 25,9 proc. (15,6)
Mokumo rodiklis – 194 proc., taikant laikinąsias priemones (2017 m. gruodį – 182 proc.), ir 145 proc. tokių priemonių netaikant (2017 m. gruodį – 127 proc.)
Investicinio turto grąža – 0,4 proc. (4,6), atskirtojo portfelio grąža – -0,5 proc. (0,9)
Darbuotojų skaičiaus vidurkis – 529 (528)

Visas bendrovės „Mandatum Life“ rezultatas skelbiamas internete, adresas www.sampo.com/result

Daugiau informacijos gali suteikti:

Petri Niemisvirta, generalinis direktorius – el. p. petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tel. +358 10 516 7200
Jukka Kurki, finansų direktorius – el. p. jukka.kurki@mandatumlife.fi, tel. +358 50 424 6630
Niina Riihelä, rinkodaros ir komunikacijos direktorė – el. p. niina.riihela@mandatumlife.fi, tel. +358 40 728 1548


Similar articles