Atsakingas investavimas – kodėl tai yra svarbu?

Kaip sėkmingai investuoti ir kartu prisidėti prie švaresnio ir geresnio pasaulio kūrimo? Atrodo, tai sunkiai suderinami dalykai, tačiau atsakingas investavimas – atsakymas į abu klausimus.

dave-DuMeluMTKZk-unsplash
Atsakingas investavimas bendrąja prasme yra investavimo šaka, kuri apima ilgalaikį ir stabilų finansinės ir nefinansinės gerovės kūrimą. Atsakingas investavimas sąmoningai skatina investuoti į įmones, kurios stengiasi mažinti aplinkos taršą, yra socialiai atsakingos ir vykdo skaidrų verslą. Investicijos į tokias įmones ilguoju laikotarpiu siejamos su rizikos mažinimu ir didesne ilgalaike grąža.

Ši investavimo kryptis sparčiai auga ir jos plėtrą remia svarbios didelio kapitalo įmonės, ne pelno siekiančios organizacijos ir šalys, kurios tam skiria daug dėmesio savo politikoje. Vis dėlto investuotojų ar fondų valdytojų motyvacija rinktis atsakingą investavimą stipriai skiriasi. Vieniems atsakingas investavimas – tai galimybė prisidėti prie kovos su klimato kaita, kiti siekia remti įmones, kurios atsakingai žiūri į savo darbuotojų socialines garantijas.

KOKIA ATSAKINGO INVESTAVIMO SĖKMĖS PASLAPTIS?

Atsakymas – atsakingo investavimo principai, pasaulinės programos, socialinės iniciatyvos ir tvaraus verslo praktika.

Atsakingas investavimas prasideda nuo apsisprendimo investuoti į įmones, kurios yra įdiegusios aukštus aplinkosaugos, socialinės gerovės kūrimo ir skaidrios veiklos vykdymo kriterijus į savo strateginės ir kasdieninės veiklos aspektus. Kitaip tariant, atsakingas investuotojas pirmiausiai atsižvelgia į tai, kaip įmonės vykdo ESG politiką (angl. Environmental, Social and Governance).

Įmonėms svarbu laikytis ESG kriterijų ne tik dėl atsakingumo, jos taip pat yra skatinamos pagal atitinkamus atskirose valstybėse galiojančius įstatymus ar reguliacinę aplinką.

Kaip pavyzdį galime panagrinėti aplinkosaugos kriterijų.

Aplinkosaugos kriterijus yra remiamas ne pelno siekiančių organizacijų, kurios kritikuoja atitinkamų įmonių netvarią veiklą. Esant pagrįstiems įrodymams, valstybės priima atskirus reikalavimus tokioms įmonėms ir riboja jų veiklą iki tol, kol bus atlikti esminiai pokyčiai.

Aukštus ESG standartus įdiegusios įmonės yra konkurencingesnės ir labiau apsisaugojusios nuo netikėtų, bet galimų ribojimų, taisyklių griežtinimų. Tokioms įmonėms mažėja valstybės reguliavimo rizika, akcijų vertė yra pastovesnė, lengviau gauti paramą iš valstybės.

Keletas investavimo formų gali padėti suprasti, kokie investavimo principai yra skatinami siekiant investuoti atsakingai.

Etiškas investavimas įprastai apima atsisakymą investuoti į kompanijų ar šalių vertybinius popierius, kurių pajamos generuojamos iš alkoholio, tabako, ginklų, pornografijos gamybos, atominės energetikos ar darbo, susijusio su žmogaus teisių pažeidimu.

  • Socialiai atsakingas investavimas – daugybė kriterijų: darbuotojų sveikatos priežiūra, samdymo praktika, neatsižvelgiant į rasę ar lytį.
  • Tvarus investavimas – investicijos, kurios investuotojo požiūriu yra tvarios arba turi galimybę tęstis ilgai ateityje. Pasirenkamos įmonės, kurios keičia savo požiūrį į nelygybę, darbo saugumą, vietoj iškastinio kuro pereina prie atsinaujinančio ir pan.
  • Žaliosios investicijos – vertybiniai popieriai, kurie įmonėms padeda plėtoti „žaliuosius“ projektus. Pvz., atsinaujinančios infrastruktūros plėtra, šiukšlių perdirbimas, elektromobilių gamyba ir kt.
Picture1

Pastaba: indeksų kainų lygis suvienodintas „MSCI World ESG Leaders“ indekso platinimo pradžios dieną – 2010-11-30. Šaltinis: „Bloomberg“, 2021 m. sausio 19 d

KAS LAUKIA ATEITYJE IR KODĖL TAI SVARBU INVESTUOTOJUI?

Siekiant investuoti atsakingai ir išvengti su klimato kaita susijusios rizikos svarbu įvertinti, kaip bendrovės laikosi ESG kriterijų, tačiau tai nereiškia, kad teks susitaikyti su mažesne investicine grąža. Daugelis pirmaujančių žaliojo sektoriaus bendrovių pasirodė sugebančios dirbti ne ką prasčiau nei konkurentai, neturintys papildomų kaštų ESG valdyti, o tokia sėkmė yra palanki ir investuojantiems ilgalaikėje perspektyvoje.

Nekyla abejonių, kad atsakingas investavimas taps vis svarbesnis, o tvarią investicinę veiklą įgyvendinti padės Europos Sąjungos teisės aktai, įsigaliosiantys šiais metais. Šiais aktais bus siekiama suteikti investuotojams geresnių išteklių, reikalingų sprendimams priimti, o įmonės, į kurias investuojama, turės atitikti aiškius reikalavimus, jei sieks būti priskiriamos prie atsakingų įmonių.

Julius Poliakas
„Mandatum Life Lietuva“
Investavimo skyriaus pardavimų vadovas

ŠALTINIAI:
1. www.mandatumlife.fi/life-magazine/sijoittajan-ilmasto-opas/yksityinen/
2. www.mandatumlife.fi/life-magazine/uusi-normaali/
3. www.mandatumlife.lu/4a7b80/globalassets/lux/muut/responsible-investment-policy.pdf
4. www.cisl.cam.ac.uk/business-action/sustainable-finance/investment-leaders-group/what-is-responsible-investment


Similar articles