Finansinės ataskaitos

Mokumo ir finansinės padėties ataskaitos

Finansinės ataskaitos

2017 m.
 „Mandatum Life“ grupės rezultatus rasite čia:  www.sampo.com/result

Pagrindiniai veiklos rodikliai

Pagrindiniai Mandatum Life Insurance Company Limited ir Lietuvos filialo rodikliai.

Pagrindiniai Mandatum Life Insurance Baltic SE ir Lietuvos filialo rodikliai.

Suomijos finansų priežiūros komisija:

Gyvybės draudimo rinkos dalyvių finansiniai ir statistiniai duomenys