Apie Mandatum Life

„Mandatum Life“ – sėkmingai veikiančios įmonių grupės „Sampo“ narė, viena iš labiausiai gerbiamų ir mokių Suomijos bendrovių, teikiančių finansines paslaugas. Suomijos įmonė Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje veikia per filialus.

Savo klientams siūlome aibę paslaugų, tarp kurių – turto valdymas, investavimas, taupymas, gyvybės ir papildomas draudimas, o taip pat darbuotojų skatinimo sprendimai. Savo paslaugas teikiame įvairių draudimo sutarčių pagrindu.

 

Skaičiuojama, kad įmonių grupė „Mandatum Life“ Suomijoje ir Baltijos šalyse turi apie 300 000 privačių ir 20 000 verslo klientų.

Vizija

,,Mandatum Life” vizija – būti gerbiama klientų turto valdytoja ir apsaugos nuo finansinių rizikų teikėja Suomijoje ir Baltijos šalyse.

Strategija

,,Mandatum Life” strategija – suteikti savo klientams finansinį saugumą derinant pažangius turto valdymo ir gyvybės draudimo sprendimus.

Įmonės socialinė atsakomybė

Mūsų įmonės socialinės atsakomybės kertinis akmuo – didinti ir užtikrinti mūsų klientų finansinę gerovę ir sušvelninti galimos rizikos pasekmes.

Finansinė atsakomybė – bendrovės „Mandatum Life“ veiklos pagrindas

Bendrovei „Mandatum Life“ finansinė atsakomybė reiškia užtikrinti veiklos tęstinumą, pelningumą ir mokumą bet kokiomis rinkos sąlygomis. Finansinė atsakomybė grindžiama atsakingu draudimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymu ir klientų investicijų valdymu. Kita svarbi finansinės atsakomybės sudedamoji dalis – atidus rizikos valdymas.

Bendrovės „Mandatum Life“ mokumo koeficientas yra aukštas (182% 2017 m.). Geri mokumo ir pelningumo rodikliai reiškia „Mandatum Life“ įmonės stabilumą nepriklausomai nuo išorinių ekonominių sąlygų. „Mandatum Life“, būdama patraukliu darbdaviu, yra įsitikinusi, kad jos darbuotojų gerovė lemia geresnį klientų poreikių tenkinimą ir, atitinkamai, geresnius veiklos rezultatus.

Atsakingas investavimas

2011 m. bendrovės „Mandatum Life“ (Suomija) turto valdymo padalinys pasirašė Jungtinių Tautų remiamus „Atsakingo investavimo principus“, kuriais vadovaujantis dabar yra vykdoma su klientų turto valdymu susijusi investicinė veikla. Įsipareigoti laikytis šių principų reiškia investuojant atsižvelgti į dalykus, susijusius su aplinkos apsauga, visuomene ir gerąja įmonės valdymo praktika, spręsti tokius klausimus ir juos įtraukti į investicinės veiklos ataskaitas. Bendrovės nuomone, ilgainiui sėkmės pasieks tos bendrovės, kurios dirbs atsakingai.

2015 m. rugsėjį bendrovės „Mandatum Life“ (Suomija) investicinių paslaugų padalinys prisijungė prie Portfelio Dekarbonizacijos Koalicijos. Ši Koalicija siekia sumažinti investicijų įtaką į aplinką patenkančiam anglies dvideginio kiekiui visame pasaulyje. 2015 m. bendrovė taip pat prisidėjo prie Baltijos Jūros veiksmų grupės (angl. Baltic Sea Action Group, BSAG) Baltijos jūros ekologijai gerinti. „Mandatum Life“ padėjo siekti šio tikslo, kasmet skirdama jam lėšų ir informuodama investuotojus apie tai, kokią įtaką jie gali padaryti, sprendžiant su aplinkosauga susijusius iššūkius. Be to, „Mandatum Life“ yra Suomijos tvaraus investavimo forumo FINSIF (angl. Finland’s Sustainable Investment Forum) narė. Bendrovės „Mandatum Life“ atsakomybė už jos personalą – bendrovės veiklos sėkmės garantas.