Taisyklės, informacija draudėjui ir kainynai

Taisyklės

Gyvybės rizikos draudimo taisyklės nr. 008 (redakcija, galiojanti nuo 2017 07 03)

Investicinio draudimo taisyklės Nr. UL17 (redakcija, galiojanti nuo 2017 07 03)

Bendroji dalis
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 403: Investicinis gyvybės draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 405: Šeimos draudimas
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 451: Neįgalumas dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 452: Trauma dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 453: Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 461: Kritinės ligos

Nebeplatinamų produktų galiojančių sutarčių taisyklės

Gyvybės draudimo taisyklės Nr. 001

Taisyklių redakcija, galiojusi nuo 2000-12-19 iki 2001-02-05:

Bendroji dalis
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 201: Gyvybės rizikos draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 203: Kaupiamasis gyvybės draudimas
Papildoma draudimo sąlyga 251: Invalidumas dėl nelaimingo atsitikimo
Papildoma draudimo sąlyga 251: Invalidumas dėl nelaimingo atsitikimo PRIEDAS

Taisyklių redakcija, galiojusi nuo 2001-02-06 iki 2001-04-23:

Bendroji dalis
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 201: Gyvybės rizikos draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 202: Gyvybės rizikos draudimas dviem asmenims
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 203: Kaupiamasis gyvybės draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 204: Kaupiamasis gyvybės draudimas dviem asmenims
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 205: Studijų draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 206: Studijų draudimas dviem asmenims
Papildoma draudimo sąlyga 251: Invalidumas dėl nelaimingo atsitikimo
Papildoma draudimo sąlyga 251: Invalidumas dėl nelaimingo atsitikimo PRIEDAS

Taisyklių redakcija, galiojusi nuo 2001-04-24 iki 2002-08-27:

Bendroji dalis
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 201: Gyvybės rizikos draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 202: Gyvybės rizikos draudimas dviem asmenims
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 203: Kaupiamasis gyvybės draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 204: Kaupiamasis gyvybės draudimas dviem asmenims
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 205: Studijų draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 206: Studijų draudimas dviem asmenims
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 221: Pensijų draudimas
Papildoma draudimo sąlyga 251: Invalidumas dėl nelaimingo atsitikimo
Papildoma draudimo sąlyga 251: Invalidumas dėl nelaimingo atsitikimo PRIEDAS
Papildoma draudimo sąlyga 252: Trauma dėl nelaimingo atsitikimo
Papildoma draudimo sąlyga 252: Trauma dėl nelaimingo atsitikimo PRIEDAS
Papildoma draudimo sąlyga 261: Kritinės ligos
Papildoma draudimo sąlyga 261: Kritinės ligos PRIEDAS
Papildoma draudimo sąlyga 271: Atleidimas nuo įmokų mokėjimo

Taisyklių redakcija, galiojusi nuo 2002-08-28:

Bendroji dalis
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 201: Gyvybės rizikos draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 202: Gyvybės rizikos draudimas dviem asmenims
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 203: Kaupiamasis gyvybės draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 204: Kaupiamasis gyvybės draudimas dviem asmenims
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 205: Studijų draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 206: Studijų draudimas dviem asmenims
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 221: Pensijų draudimas
Papildoma draudimo sąlyga 251: Invalidumas dėl nelaimingo atsitikimo
Papildoma draudimo sąlyga 252: Trauma dėl nelaimingo atsitikimo
Papildoma draudimo sąlyga 253: Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
Papildoma draudimo sąlyga 261: Kritinės ligos

Investicinio draudimo taisyklės Nr. 002

Taisyklių redakcija, galiojusi nuo 2001-09-25 iki 2002-09-10:

Bendroji dalis
Gyvybės draudimo sąlyga Nr.403: Investicinis gyvybės draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr.404: Investicinis gyvybės draudimas dviems asmenims
Papildomo draudimo sąlyga Nr.451: Neįgalumas dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr.452: Trauma dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr.453: Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr.461: Kritinės ligos

Taisyklių redakcija, galiojusi nuo 2002-09-11 iki 2005-06-30:

Bendroji dalis
Gyvybės draudimo sąlyga Nr.403: Investicinis gyvybės draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr.404: Investicinis gyvybės draudimas dviems asmenims
Gyvybės draudimo sąlyga Nr.405: Šeimos draudimas
Papildomo draudimo sąlyga Nr.451: Neįgalumas dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr.452: Trauma dėl nelaimingo atsitikimo (1 dalis)
Papildomo draudimo sąlyga Nr.452: Trauma dėl nelaimingo atsitikimo (2 dalis)
Papildomo draudimo sąlyga Nr.453: Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr.461: Kritinės ligos

Taisyklių redakcija, galiojusi nuo 2005-07-01 iki 2012-10-31 (su 2008-11-01 įsigaliojusiu 99 p. pakeitimu):

Bendroji dalis
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 403: Investicinis gyvybės draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 404: Investicinis gyvybės draudimas dviems asmenims
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 405: Šeimos draudimas

Papildomo draudimo sąlyga Nr. 451: Neįgalumas dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 452: Trauma dėl nelaimingo atsitikimo

Papildomo draudimo sąlyga Nr. 453: Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo

Papildomo draudimo sąlyga Nr. 461: Kritinės ligos

Draudimo „Sampo Vaikas“ taisyklės Nr. 003
(Redakcija galiojanti nuo 2004-10-22 su 2008-11-01 75 punkto ir 2011-05-05 pakeitimais)
Bendroji dalis su papildomo draudimo sąlyga: trauma dėl nelaimingo atsitikimo

Gyvybės rizikos draudimo taisyklės Nr. 004
Bendroji dalis ir papildomos draudimo sąlygos (redakcija galiojanti nuo 2005 07 01 iki 2011 12 31)
Bendroji dalis ir papildomos draudimo sąlygos (redakcija galiojanti nuo 2012 01 01 iki 2012 12 20)

Gyvybės rizikos draudimo taisyklės Nr. 006
Bendroji dalis ir papildomos draudimo sąlygos

Investicinio draudimo taisyklės Nr. 007

(redakcija, galiojanti nuo 2012 11 01 iki 2017 07 03)

Bendroji dalis
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 403: Investicinis gyvybės draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 405: Šeimos draudimas
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 451: Neįgalumas dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 452: Trauma dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 453: Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 461: Kritinės ligos

Gyvybės rizikos draudimo taisyklės Nr. 008
Bendroji dalis ir papildomos draudimo sąlygos (redakcija galiojanti nuo 2012 12 21 iki 2013 09 30)
Bendroji dalis ir papildomos draudimo sąlygos (redakcija galiojanti nuo 2013 10 01 iki 2017 07 03)

Informacija draudėjui ir kainynai

Pageidaujančiam sudaryti sutartį pagal “Gyvybės rizikos” draudimo taisykles Nr. 008
Pageidaujančiam sudaryti sutartį pagal Investicinio draudimo taisykles Nr. UL17
Pageidaujančiam sudaryti “Mano kapitalas” sutartį pagal Investicinio draudimo taisykles Nr. UL17 su vienkartine draudimo įmoka (fiziniams asmenims)
Pageidaujančiam sudaryti “Mano kapitalas” sutartį pagal Investicinio draudimo taisykles Nr. UL17 su vienkartine draudimo įmoka (juridiniams asmenims)
Pageidaujančiam sudaryti “Mano apsauga” sutartį pagal Investicinio draudimo taisykles Nr. UL17

Investicinių krypčių investicijų administravimo mokesčio tarifų sąrašas sutartims (iki 2013 05 06)
Investicinių krypčių investicijų administravimo mokesčio tarifų sąrašas sutartims (nuo 2013 05 06 iki 2017 07 03)

Informacija galiojančioms “Sampo vaikas” sutartims
“Sampo vaikas” kainynas sutartims, sudarytoms iki 2010 m.
“Sampo vaikas” kainynas sutartims, sudarytoms nuo 2010 m.